Reden voor het project

Grotere gevestigde boekbinderijen werden gesloten terwijl er veel kleine ateliers werden geopend. De boekbindafdelingen van grote drukkerijen werden geautomatiseerd en veel werknemers verloren hun baan. Veel binderijen in bibliotheken zijn opgeheven vanwege afgeslankte budgetten en afnemende bezoekersaantallen ten gevolge van de internet expansie. Een andere negatieve trend is dat de investeringen in de druk- en boekbindindustrie werden verlegd naar Azië.


Tegelijk met het verdwijnen van grote boekbinderijen zijn er ook nieuwe positieve ontwikkelingen. De laatste tientallen jaren is er een grotere vraag naar kunstzinnige boekbanden, een groeiend bewustzijn ten aanzien van het belang van hun collectie bij bibliotheken en archieven en ook de groei van de handel in oude boeken op het internet. Deze ontwikkelingen stimuleren de opkomst van een nieuwe generatie boekbinders. Vergeleken met het boekbinden groeit het terrein van het conserveren en restaureren. Het bestaande lesmateriaal is echter merendeels ouderwets en bestrijkt de problematiek maar ten dele. Er is een gebrek aan opleidingsinstrumenten en dan met name aan instrumenten gericht op ondernemerschap, intercultureel leren en ‘groene’ vaardigheden met betrekking tot het werk van de ‘moderne’ boekbinders.

Tegenwoordig, in tijden van industriële ontwikkeling en technologische innovatie, zien we dat boek(band)en steeds meer op elkaar gaan lijken. De meeste jongeren weten niet hoe een 18e of 19e eeuws boek er uit ziet. Anderzijds zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in het kopen of maken van kleine artistieke objecten, zoals artistieke notitieboekjes, decoratieve dozen of gedecoreerd papier. In bepaalde landen, met een lang-gevestigde traditie in boekbinden en kunst vind je gemakkelijk winkels en ateliers die zulke artistieke objecten aanbieden. In andere landen is het daarentegen al moeilijk om bijvoorbeeld een kwalitatief goed vel artistiek papier te vinden.

 


Doel en doelstellingen

Het algemene doel van het project is te voorzien in modern lesmateriaal en instrumenten voor beroepsmatig onderwijs in boekbinden en papier conservering.

De doelstellingen van het project zijn:
• het overdragen en verder ontwikkelen van het bestaande les- of cursusmateriaal (van de Nederlandse en Italiaanse partners) m.b.t. boekbinden en foto conservering en het gebruiken van de ervaring van de Oostenrijkse en Bulgaarse partners op het terrein van papier en foto conservering en boekbinden;
• boekbinders, papierrestauratoren en werklozen in staat stellen zich te ontwikkelen middels het produceren van een actueel modulair handbook, e-learning materiaal en instrumenten m.b.t. boekbinden en papier conservering;
• het trainen van opleiders en teamleiders van de restauratieafdelingen van bibliotheken en archieven en ateliers en hen voorzien van les- en trainingsmateriaal;
• het ontwikkelen van ondernemerschap, ICT en interculturele leervaardigheden bij de doelgroep;
• het verhogen van het besef (in de partnerlanden en specifiek in Bulgarije) over het belang van boeken, documenten en foto conservering;


Doelgroep

• boekbinders (zelfstandigen) en werkers in kleine handboekbinderijen;
• werklozen afkomstig uit vroegere grote boekbinderijen of drukkerijen;
• werklozen die zich willen bekwamen in ondernemerschap en professionele vaardigheden op dit gebied;
• jonge kunstenaars die artistieke boeken willen gaan ontwikkelen;
• beroepsopleiders in boekbinderijen of teamleiders van restauratie afdelingen in bibliotheken/archieven.

Belangrijkste producten en resultaten

• een set van 9 online lesmodules;
• een modulair handboek;
• boekbind hulpinstrument;
• piloting-centrum (workshop) voor boekbinden in Bulgarije;

Al het materiaal zal worden vertaald in de taal van de partnerlanden.

Beoogde impact

• verhoogde capaciteit van boekbinders en kleine ateliers;
• hulp aan jonge ondernemers en werklozen uit de grafische industrie;
• het verbeteren van beroepsopleiders op het terrein van boekbinden;
• het moderniseren van les- en trainingmateriaal en methoden van aanpak in het vakgebied;

Partners

Central Library of Bulgarian Academy of Sciences /CL BAS/ - Bulgarije– Coordinator
Student Computer Art Society /SCAS/ - Bulgarije
Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia – Italie
Stichting Restauratie en Educatie –  Nederland
Karl-Franzens-Universität Graz – Oostenrijk